NUMERO UNO s.r.o.

About

nmr collection  
franchising concept franchising concept
  business strategy

ceska-vlajka.png

NUMERO UNO STORY
YOUR SHOES, YOUR BRAND

V roce 1985 se sešli poprvé jako spolužáci na střední škole, strávili tam 4 zábavné roky a v roce 1989 se jejich cesty rozešly. Každý nastoupil na vysokou školu jinam. V prvním ročníku zažili vzrušující revoluční rok 1989 a rázem se ocitli v rodící se tržní ekonomice. Nicméně oba se rozhodli, že dokončení vysoké školy je jejich současnou prioritou.
Pak se znovu potkali v roce 1994. Oba již měli dokončenou vysokou školu, Ludvík Navrátil již měl za sebou první měsíce ve zaměstnání ( DAPO Znojmo, velká továrna na obuv, navazující na tradici výroby obuvi ve Třebíči a ve Zlíně ) a Jiří Čírtek přemýšlel co dál …
Nakonec se rozhodli, využít příležitosti a společně s majitelem italské obuvnické továrny a jeho designérem založili společnou firmu. Vznikla prodejna ve Znojmě a současně se začal velmi dynamicky rozvíjet distribuční obchod specializovaný se na obuv z Itálie. O několik let později má společnost více než 500 klientů v Česku a na Slovensku. Zboží se prodává pod značkou NUMERO in style a NUMERO UNO performance trekking shoes. Firma využívá italský design a nenasycenost československého trhu a rychle roste.
Firma současně s rozvojem řeší personální otázku a do managmentu postupně přichází další spolužáci ze střední školy a vytváří se tak silné vedení založené na vzájemné důvěře a víře ve své schopnosti. Věří, že dokáží dělat věci lépe než většina jejich dodavatelů a hledají výroby, které splní jejich požadavky. Vydávají se do Asie, a vytváří první vlastní vzory.
V roce 2009 firma získává zastoupení značky Geox pro Česko a Slovensko, a začíná rozvíjet i obchod pro tuto světovou značku. Postupně zaniká značka NUMERO in style a dochází k přísné specializaci na outdoorovou obuv pod značkou NUMERO UNO performance trekking shoes.
V roce 2011 vzniká koncept franchisových prodejem pod značkou OUTDOOR’s. Cílem je 50 prodejních míst ať už ve formě kompletních prodejen nebo shop in shopu. Tento cíl je dosažen v roce 2014.


NAŠE VIZE:
dělat věci poctivě a nejlépe jak umíme
pracovat s lidmi zapálenými pro společnou věc
jednat s respektem
nadšeně vytvářet spokojené zákazníky
ziskovost je klíčem k úspěchu
anglicka-vlajka.png
THE NUMERO UNO STORY
YOUR SHOES, YOUR BRAND

They first met in high school in 1985, where they spent 4 entertaining years. After that, their paths split when they started to study at different universities. In their first year, they experienced the exciting, revolutionary year of 1989, after which the market economy was born. Although they could feel the opportunity, they both decided that finishing university was their priority at the time.
They met again in 1994, when they both had then graduated. Ludvík Navrátil had been employed in DAPO Znojmo for a few months (DAPO Znojmo is a big shoes factory that continues the tradition of making shoes in Třebíč and Zlin) and Jiři Cirtek was thinking of what to do next...
Finally, they decided to seize the opportunity. They established a joint venture with an Italian shoe factory owner and his designer. A shop in Znojmo was then established and at the same time, the distributional trade, specialized on footwear from Italy, started to develop dynamically. After a couple of years, the company had more than 500 clients in the Czech Republic and in Slovakia. Their products were being sold under the brand names, NUMERO fashion footwear and NUMERO UNO performance trekking shoes. The company continued to grow rapidly, capitalizing on the Italian designs and lack of saturation of the Czechoslovakian market.
During this time, the Company was going through a lot of changes. When other high school classmates joined the management, they formed a strong culture of leadership, based on trust and belief in each other's abilities. They believed that they could do things better than most of their suppliers and continued looking for products, which could meet their customers’ demands. They set off to Asia and started creating their own samples.
In 2009, the Company also obtained the license for the brand Geox, for the Czech Republic and Slovakia, and started to develop business for them, as well. The brand NUMERO in fashion footwear slowly disappeared and the Company started to specialize strictly in outdoor footwear, under the NUMERO UNO brand of performance trekking shoes.
In 2011, a franchising concept of stores, under the brand OUTDOOR's, was born. The aim was to have 50 shopping locations, either in the form of complete stores or partnerships with existing shops. This goal was achieved in 2014.


OUR VISION:
To do business fairly and as best we can.
To work with people, who share a common enthusiasm.
To conduct business with respect
To be excited about satisfying our customers.
To maintain that profitability is a key to success.Copyright 2014 NUMERO UNO s.r.o. logo