NUMERO UNO s.r.o.

Technology

nmr collection  
franchising concept franchising concept
  business strategy

ceska-vlajka.png
MATERIÁLY A KOMPONENTY POUŽIVANÉ PŘI VYROBĚ OBUVI NMR:
anglicka-vlajka.png
Materials and components used in footwear manufacturing NMR:


eva.jpgceska-vlajka.png
EVA - ethylen Vinylacetát - je velmi lehký materiál, používaný v podešvi za účelem snížení hmotnosti a zvýšení odpružení.
anglicka-vlajka.png
EVA - ethylene vinyl acetate - is a very lightweight material used in the sole in order to reduce weight and increase cushioning.
pu.jpgPU - polyuretan - syntetický materiál s vysokou odolností proti tlaku.PU - Polyurethane - synthetic material with high resistance to pressure.
softshell.jpgSOFTSHELL - speciáně tkaný polyester, který zajišťuje ochranu proti vlhkosti a proti větru.SOFTSHELL - Specially woven polyester, which provides protection against moisture and wind.
textil.jpgTEXTIL - tkaná látka, využívaná pro její lehkost a prodyšnost.TEXTILES - woven fabric, used for its lightness and breathability.
tpr_tpu.jpgTPR/TPU - nejpevnější část podešví, používá se pro svou vysokou odolnost proti oděru.TPR / TPU - the strongest part of the sole is used for its high resistance to abrasion.
usen.jpg
USEŇ - vyrobená vrhním štěpením kožešiny, ze které je odstraněn srst. Příprodní useň má vysokou trvanlivost a pevnost.

SPLIT - produced by cleavage of the top furs, from which the hair is removed. Příprodní leather has a high durability and strength.
jazyk-limecek.jpgJAZYK A LÍMEČEK - vyměkčení techto částí obui dosahujeme snížení tlaku na citlivá místa na nohouLANGUAGE A collar - vyměkčení these parts of footwear achieves reduce pressure on sensitive areas on your feet
membrany.jpg
MEMBRÁNA - pomocí membrány PROFEX regulujeme v naší obuvi přirozeným způsobem klima. Regulace vlhkosti a současně i cirkulace vzduchu udržuje nohy příjemně suché. Základem membrány je kombinace kvalitní sítě ( prodyšná tkaná látka ) a funkční ponožkové podšívky.
Membrane - A membrane PROFEX regulate our shoes in a natural way climate. The humidity control, and also the air circulation keeps feet comfortably dry. The basis of the membrane is a combination of quality network (breathable woven fabric) and functional sock lining.
podesev.jpgPODEŠEV - vždy se snažíme navrhnout takové podešve, aby perfektně splňovaly požadavky na daný model. Jedná se o kompromis mezi lehkostí, přilnavostí, hmotností a živostností. Kombinací různých materiálů lze pak docílit požadovaných vlastností.SOLE - we always try to design such soles in order to perfectly meet the requirements of the model. It is a compromise between lightness, grip, weight and service life. Combinations of different materials can then achieve the desired properties.
podesev-vibram.jpgVIBRAM - na TOP modely používáme značkové podešveVIBRAM - TOP models to use branded sole
okop-opatek.jpg
OKOP a OPATEK - patří k integropvaným ztužujícím prvkům k konstrukci obuvi. Jsou vytvořeny z TPU (ermoplastického polyuretanu smíšeného se skelným vláknem tak, aby se vytvořil velmi tuhý materiál, který je odolnější proti mechanickému poškození.

Hoe and Heel - one of the integral reinforcing elements for shoe design. They are made of TPU (polyurethane ermoplastického mixed with glass fiber so as to form a solid material which is more resistant to mechanical damage.
shock_absorber.jpgSHOCK ABSORBER - kombinace dvou materiálů o různé hustotě v patní části podešvě zajišťuje zvýšený komfort nošení.SHOCK ABSORBER - a combination of two materials of different density in the heel part of the sole ensures enhanced comfort.
stelka.jpgSTÉLKA - vrchní část stélky je u většiny modelů vyrobena z tenké textilie, spodní pak je z pěny s buněčnou strukturou, která podporuje regulaci vlhkosti a rychle vysychá.FOOTBED - the upper part of the insole is in most models made ​​of thin fabric, then the bottom of the foam cell structure that supports the regulation of moisture and dries quickly.

Our partner invested in technological research, despite the fact that this is not his profile. Our partner is the best online casino CC-TV from Nederland whose lists are the best in the accuracy and quality of the information contained in them. More information you can get from their site.

Copyright 2014 NUMERO UNO s.r.o. logo