NUMERO UNO s.r.o.

Technology

nmr collection  
franchising concept franchising concept
  business strategy

ceska-vlajka.png
MATERIÁLY A KOMPONENTY POUŽIVANÉ PŘI VYROBĚ OBUVI NMR:
anglicka-vlajka.png
Materials and components used in footwear manufacturing NMR:


eva.jpgceska-vlajka.png
EVA - ethylen Vinylacetát - je velmi lehký materiál, používaný v podešvi za účelem snížení hmotnosti a zvýšení odpružení.
anglicka-vlajka.png
EVA - ethylene vinyl acetate - is a very lightweight material used in the sole in order to reduce weight and increase cushioning.
pu.jpgPU - polyuretan - syntetický materiál s vysokou odolností proti tlaku.PU - Polyurethane - synthetic material with high resistance to pressure.
softshell.jpgSOFTSHELL - speciáně tkaný polyester, který zajišťuje ochranu proti vlhkosti a proti větru.SOFTSHELL - Specially woven polyester, which provides protection against moisture and wind.
textil.jpgTEXTIL - tkaná látka, využívaná pro její lehkost a prodyšnost.TEXTILES - woven fabric, used for its lightness and breathability.
tpr_tpu.jpgTPR/TPU - nejpevnější část podešví, používá se pro svou vysokou odolnost proti oděru.TPR / TPU - the strongest part of the sole is used for its high resistance to abrasion.
usen.jpg
USEŇ - vyrobená vrhním štěpením kožešiny, ze které je odstraněn srst. Příprodní useň má vysokou trvanlivost a pevnost.

SPLIT - produced by cleavage of the top furs, from which the hair is removed. Příprodní leather has a high durability and strength.
jazyk-limecek.jpgJAZYK A LÍMEČEK - vyměkčení techto částí obui dosahujeme snížení tlaku na citlivá místa na nohouLANGUAGE A collar - vyměkčení these parts of footwear achieves reduce pressure on sensitive areas on your feet
membrany.jpg
MEMBRÁNA - pomocí membrány PROFEX regulujeme v naší obuvi přirozeným způsobem klima. Regulace vlhkosti a současně i cirkulace vzduchu udržuje nohy příjemně suché. Základem membrány je kombinace kvalitní sítě ( prodyšná tkaná látka ) a funkční ponožkové podšívky.
Membrane - A membrane PROFEX regulate our shoes in a natural way climate. The humidity control, and also the air circulation keeps feet comfortably dry. The basis of the membrane is a combination of quality network (breathable woven fabric) and functional sock lining.
podesev.jpgPODEŠEV - vždy se snažíme navrhnout takové podešve, aby perfektně splňovaly požadavky na daný model. Jedná se o kompromis mezi lehkostí, přilnavostí, hmotností a živostností. Kombinací různých materiálů lze pak docílit požadovaných vlastností.SOLE - we always try to design such soles in order to perfectly meet the requirements of the model. It is a compromise between lightness, grip, weight and service life. Combinations of different materials can then achieve the desired properties.
podesev-vibram.jpgVIBRAM - na TOP modely používáme značkové podešveVIBRAM - TOP models to use branded sole
okop-opatek.jpg
OKOP a OPATEK - patří k integropvaným ztužujícím prvkům k konstrukci obuvi. Jsou vytvořeny z TPU (ermoplastického polyuretanu smíšeného se skelným vláknem tak, aby se vytvořil velmi tuhý materiál, který je odolnější proti mechanickému poškození.

Hoe and Heel - one of the integral reinforcing elements for shoe design. They are made of TPU (polyurethane ermoplastického mixed with glass fiber so as to form a solid material which is more resistant to mechanical damage.
shock_absorber.jpgSHOCK ABSORBER - kombinace dvou materiálů o různé hustotě v patní části podešvě zajišťuje zvýšený komfort nošení.SHOCK ABSORBER - a combination of two materials of different density in the heel part of the sole ensures enhanced comfort.
stelka.jpgSTÉLKA - vrchní část stélky je u většiny modelů vyrobena z tenké textilie, spodní pak je z pěny s buněčnou strukturou, která podporuje regulaci vlhkosti a rychle vysychá.FOOTBED - the upper part of the insole is in most models made ​​of thin fabric, then the bottom of the foam cell structure that supports the regulation of moisture and dries quickly.Copyright 2014 NUMERO UNO s.r.o. logo